Tag Archives süt dişi

Çocuklarınızın Süt Dişlerini atmayın, saklayın!

by

Kök hücreler zamanla gücünü ve etkisini kaybedeceği için doğru koşullarda saklanmalı.Likit Niktojen Kriyoprezervasyon kasalarında saklanan süt dişleri yıllarca saklanabiliyor.

Genkord Türkiye’de ilk kurulan kordon kanı bankalarından biri olmakla beraber süt dişi hücrelerine yönelik olarak açılmış ilk ve tek işleme laboratuarı ve saklama bankasıdır.